Helleborusskolan Täby

Omdömen

"Vi har tre barn som har gått/går högstadiet på Helleborus. Under alla år har vi haft ett fantastiskt samarbete med skolan. Både vi och barnen har alltid blivit bemötta med värme och respekt. Tillsammans har vi hittat rätt lösningar och anpassningar för våra pojkars behov. När skolstressen har minskat har de mognat och vuxit i sig själva. De har också fått möjlighet att lägga sin energi på rätt saker och studieresultaten kommit i nivå med deras kapacitet, samtidigt som de har orkat ha en aktiv fritid."
Bild av Åsa
Åsa
Vårdnadshavare
"Två föräldrar som är evig tacksamma för det jobb/bemötande som vår son har fått av fantastiska Helleborusskolan i Täby sedan 3 år tillbaka. Vi är en familj med mycket stark ärftlighet för både annorlunda tänkande/fungerande såsom NPF diagnoserna inklusive dyslexi och språkstörning samt även psykiatriska diagnoser av allvarlig karaktär. Dessutom har vi bakgrund där vi har sett/upplevt trauma av olika slag inklusive krig. Alltså har vi hög kännedom/insikt om att livet inte är en enkel match och ibland kan vara mycket utmanande. Vår son har gått i 2 andra skolor innan han fick plats på Helleborusskolan. Båda tidigare skolorna hade mycket svårt att bemöta/hantera olika vardagliga situationer adekvat just utifrån vår sons behov. Tex kunde han bli utfrågad inför stora grupper att förklara vad som hade hänt i olika konflikter när han egentligen var helt inne i sin ”bubbla" och knappt ens varit där. Detta skapade mycket följdreaktioner och dålig känsla samt dålig erfarenhet hos vår son. Dessa följd reaktioner ledde till utbrott i hemmet med oss och med syskon och mindre ork till det vår son tyckte om etc. Idag mår vår son fantastisk bra och vi båda som föräldrar vet att Helleborusskolan har varit bidragande till detta i hög grad. Det är vi evig tacksamma för. Vår son har fått erfarenhet av att de vuxna runt honom vill förstå honom och inte beskylla honom för sådant som han inte har ”orsakat”. Detta borde vara självklarheter men så är det tyvärr inte. Detta kan jag som mamma säga och även i min vardagliga yrke inom BUP."
Anonym
Vårdnadshavare
" Jag har en dotter som går på skolan och äntligen har vi hittat en skola som ser mitt barn. Lärarna är jättebra och de gör sitt yttersta för eleverna. Innan gick min dotter på en kommunal skola. Hon kom ofta hem ledsen då lärarna skällt på henne då de ej förstod henne och flera F-varningar hade hon också tyvärr. Men NU har hon godkänt i alla ämnen och är alltid glad när hon kommer hem från skolan. Många nya kompisar har hon också på skolan.. "
Anonym
Facebook

Helleborusskolan

Instagram

@Helleborusskolan

Besöksadress:

Adress: Kuttervägen 1-3
183 53 Täby