Kontakta oss

Kontakta Helleborusskolan Täby

Tillförordnad rektor: Kristoffer Fahlberg
E-post: kristoffer.fahlberg@helleborusskolan.se
Telefon: 073-029 93 52

Biträdande rektor: Sofie Eriksson Nordgren
E-post: sofie.eriksson-nordgren@helleborusskolan.se
Telefon: 072-076 93 04

Biträdande rektor: Linda Hedberg 
E-post: linda.hedberg@helleborusskolan.se
Telefon: 072-071 98 93

Samordnare: Emma Beckman
E-post: emma.beckman@helleborusskolan.se
Telefon: 070-788 93 32

Kontakta Helleborusskolan Österåker

Tillförordnad rektor: Gustaf Froby
E-post: gustaf.froby@helleborusskolan.se
Telefon: 070-788 97 75

Tillförordnad biträdande rektor: Daniel Pardue
E-post: daniel.pardue@helleborusskolan.se

Samordnare: Ellinor Bengtsson
E-post: ellinor.bengtsson@helleborusskolan.se
Telefon: 072-077 27 14

Dina synpunkter och klagomål är viktiga och hjälper oss att bli bättre. Vi handlägger alla synpunkter och klagomål skyndsamt för att på ett effektivt sätt kunna rätta det som är fel. I första hand ska synpunkter eller klagomål framföras till skolans rektor, se separata kontaktuppgifter.

I händelse av kränkande behandling återrapporterar rektor till skolchefen, huvudmannens företrädare, enligt skollagen 6 kap 10 §.

Vid klagomål riktat mot enheten kan klagomålet anmälas direkt till huvudmannen. Läs mer om huvudmannens rutiner för klagomålshantering här, (öppnas i ny flik).

Besöksadress Helleborusskolan Täby

Kuttervägen 1-3
183 53 Täby

Besöksadress Helleborusskolan Österåker

Luffarbacken 5
184 39 Åkersberga

Facebook

Helleborusskolan

Instagram

@Helleborusskolan