Kontakta oss

Kontakta Helleborusskolan Täby

Tillförordnad rektor: Kristoffer Fahlberg
E-post: kristoffer.fahlberg@helleborusskolan.se
Telefon: 073-029 93 52

Biträdande rektor: Sofie Eriksson Nordgren
E-post: sofie.eriksson-nordgren@helleborusskolan.se
Telefon: 072-076 93 04

Biträdande rektor: Linda Hedberg 
E-post: linda.hedberg@helleborusskolan.se
Telefon:072-071 98 93

Samordnare: Emma Beckman
E-post: emma.beckman@helleborusskolan.se
Telefon: 070-788 93 32

Kontakta Helleborusskolan Österåker

Rektor: Kristoffer Fahlberg
E-post: kristoffer.fahlberg@helleborusskolan.se
Telefon: 073-029 93 52

Biträdande rektor: Gustaf Froby
E-post: gustaf.froby@helleborusskolan.se
Telefon: 070-788 97 75

Samordnare: Ellinor Bengtsson
E-post: ellinor.bengtsson@helleborusskolan.se
Telefon: 072-077 27 14

Dina synpunkter och klagomål är viktiga och hjälper oss att bli bättre. Vi handlägger alla synpunkter och klagomål skyndsamt för att på ett effektivt sätt kunna rätta det som är fel.

Synpunkt
Om du har synpunkter gällande vår verksamhet kontaktar du ansvarig rektor. Några exempel på vad som kan ligga till grund för synpunkter är: 

förslag som berör kvalitén på vår verksamhet

något som inte uppfyllts

förbättringsåtgärder av kvalitét

Klagomål
Du kan lämna ett klagomål till oss om vi brustit i vår verksamhet och inte uppfyller krav och mål som specificeras i till exempel skollagen eller andra styrdokument. Vi är förpliktade att svara dig och återkomma med ett eventuellt förslag på åtgärd.
Klagomål skickas till skolchef, Cecilia Skarke cecilia.skarke@cedergrenska.se

Besöksadress Helleborusskolan Täby

Kuttervägen 1-3
183 53 Täby

Besöksadress Helleborusskolan Österåker

Luffarbacken 5
184 39 Åkersberga

Facebook

Helleborusskolan

Instagram

@Helleborusskolan