Välkommen till Helleborusskolan

Helleborusskolan är en grundskola som läser enligt LGR 22 som vänder sig till elever med olika typer av funktionsvariationer. Helleborusskolan tillhandahåller en välfungerande och anpassad skolmiljö för elever i årskurserna F-9 samt fritidsverksamhet för elever till och med årskurs 6.

Personaltätheten är hög, pedagoger och övrig personal innehar specialkompetens och utbildning som matchar elevernas olika behov. Eleverna bemöts genom lågaffektivt bemötande, en flexibilitet vad gäller elevernas skolupplägg och med mycket värme och omtanke.

Välkommen till en plats att växa på! 

Ansök till Helleborusskolan

Läs mer om hur antagningen till våra enheter går till och ansök om en plats till Helleborusskolan.  
OBS! Det är två separat köer till enheterna i Täby och Österåker men det går bra att stå i båda köerna.

Enheter

Förskoleklass – årskurs 9

Förskoleklass – årskurs 9

Enheter
1
elever
erfarna pedagoger

”Det är lättare att bygga starka barn, än att laga trasiga vuxna” – Fredrick Douglass

Facebook

Helleborusskolan

Instagram

@Helleborusskolan

Kontakta oss

Tillförordnad rektor Helleborusskolan Täby: Kristoffer Fahlberg
E-postkristoffer.fahlberg@helleborusskolan.se
Telefon: 073 029 93 52

Samordnare på Helleborusskolan Täby: Emma Beckman
E-postemma.beckman@helleborusskolan.se
Telefon:
 070 788 93 32

Tillförordnad rektor Helleborusskolan Österåker: Gustaf Froby
E-post: gustaf.froby@helleborusskolan.se
Telefon: 070 788 97 75

Samordnare på Helleborusskolan Österåker: Ellinor Bengtsson
E-post: ellinor.bengtsson@helleborusskolan.se
Telefon: 072-077 27 14