Ansök till Helleborusskolan

Ansök till Helleborusskolan Täby!

OBS! Det är två separat köer till Täby och Österåker men
det går bra att stå i båda köerna.

Ansök till Helleborusskolan Österåker!

OBS! Det är två separat köer till Täby och Österåker men
det går bra att stå i båda köerna.

Hur ser ansökningsprocessen ut?

Fyll i din ansökan

Ansökan till Helleborusskolan på hemsidan, observera att det är två separata köer till Helleboruskolan Täby och Österåker.

Dokumentation

För att behandla er ansökan behöver vi få kopior på följande dokumentation:

- Neuropsykiatrisk utredning
- Psykologutlåtande
- Åtgärdsprogram från nuvarande skola
- Pedagogisk utredning från nuvarande skola
- Senaste betyg

Denna dokumentation skickas per post till respektive skola. Adresser hittar ni längre ner på sidan.

Kontakta

Vi har högt söktryck och hinner inte kontakta alla som söker. Vid aktivt intresse, komplettera ansökan med att kontakta oss på:

Österåker: daniel.pardue@helleborusskolan.se
Täby: emma.beckman@helleborusskolan.se

Möte

Skolan kontaktar er och bokar in ett möte, under mötet går vi igenom elevens behov och pratar om vad Helleborusskolan kan erbjuda.

Åtgärdsprogram

Vårdnadshavare har informerats under antagningsprocessen om att ett åtgärdsprogram kommer att utarbetas för eleven. Vårdnadshavarna har deltagit genom att bidra med information i form av intervju, inlämnande av dokumentation, utredningar och tidigare skoldokumentation. Samt att skolan har tillåtits att observera eleven och/eller intervjua tidigare skolpersonal. Åtgärdsprogrammet grundar sig på information i Uppföljning av gällande ÅP, den pedagogiska kartläggningen och omfattar punkter överenskomna i gällande IUP. Åtgärdsprogram upprättas enligt 3 kap 9§ Skollagen (2010:800).

Beslut

Antagning inför nästkommande läsår sker löpande under hela vårterminen. När beslut om antagning är fattat kontaktas ni återigen av skolan och får besked. Vid antagning bekräftas erbjudande om skolplats i ett välkomstbrev skriftligt, båda vårdnadshavarna behöver skriva under bekräftelsen, har du ensam vårdnad behöver skolan en kopia på intyg. Posta bekräftelsen till:

Helleborusskolan Österåker
Samordnare
Luffarbacken 5
18439 Åkersberga

Helleborusskolan Täby
Kuttervägen 1-3
183 53 Täby

Samordnare kontaktar då er och stödjer er i skolbytet rent administrativt.

Inför start

Ni kontaktas av klasslärare/mentor för bokning av ”lära känna-samtal”, då planeras skolstart och inskolning.

Ansök till Helleborusskolan Täby!

OBS! Det är två separat köer till Täby och Österåker men
det går bra att stå i båda köerna.

Ansök till Helleborusskolan Österåker!

OBS! Det är två separat köer till Täby och Österåker men
det går bra att stå i båda köerna.