Våra lokaler i Täby

Rätt lärmiljö skapar rätt förutsättningar

På Helleborusskolan ser vi att rätt lärmiljö skapar rätt förutsättningar. På skolan i Täby har vi utvecklat 16 olika lärandemiljöer med syftet att lyfta fram elevernas resurser, styrkor och möjligheter. I de olika lärmiljöerna arbetar vi aktivt med att stärka relationer, trivsel och trygghet på skolan. Detta gör vi genom att ta hänsyn till lärmiljöns sociala och fysiska dimensioner. Vi ser även till att den pedagogiska lärmiljön formas och omformas utifrån enskilda elevers förutsättningar och behov.

3D-visning av skolan lokaler

Tryck på de blå länkarna nedan för att digital gå runt i våra lokaler.

Helleborusskolan presenterar Kuttervägen, distansteam och aula 

Helleborusskolan presenterar Kuttervägen, praktisk/estetiska miljöer 

Helleborusskolan presenterar bottenvåningen

Helleborusskolan presenterar Kuttervägen 1-3,
våning 1

Helleborusskolan presenterar Kuttervägen 1-3, våning 2

Helleborusskolan presenterar Kuttervägen 1-3, våning 2

Helleborusskolan presenterar 
Kuttervägen 1-3, våning 3

Helleborusskolan presenterar Kuttervägen 1-3, våning 4

Helleborusskolan presenterar Kuttervägen 1-3, våning 5

Helleborusskolan presenterar Kuttervägen 1-3, våning 6

Exempel på våra estetiska salar

Besöksadress:

Kuttervägen 1-3
183 53 Täby