Kunskapsutveckling

”I Schoolsoft kan även elever och föräldrar löpande följa studieresultat, och betrakta inlämnat material.”

Kunskapsutveckling

Kunskapsutveckling

Varje elev ska utifrån sin förmåga vara delaktig i sin IUP. Varje termin kommer varje undervisande lärare att lämna ett skriftligt omdöme i respektive ämne. Utöver detta finns en matris i varje ämne, enligt vilken elevens utveckling mot de nationella kunskapskraven kan följas löpande under terminen via vår skolportal Schoolsoft. I Schoolsoft kan även elever och föräldrar löpande följa studieresultat. Efter lämnat omdöme genomförs ett utvecklingssamtal per termin under vilken elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling följs upp. I den mån som eleven inte når utvecklingsmålen avseende kunskaper eller sociala utveckling skrivs ett åtgärdsprogram enligt riktlinjer i 8 kap. 1a §. Vid nästa termins utveckling följs IUP:n upp. Åtgärdsprogram följs upp i perioder om vanligen 6 veckor, om inte annat framgår av respektive åtgärdsprogram. Elevens mentor följer elevens utveckling löpande och stöttar även under terminen.

Lärarna på Gribbylund

Sed cursus ante dapibus diam sed nisi nulla quis

Namn Namnsson

Enhetschef & Lärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Namn Namnsson

Förstelärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Namn Namnsson

Förstelärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.

Namn Namnsson

Förstelärare i Ämne

Nulla quis sem at nibh elementum imperdiet. Duis sagittis ipsum. Praesent mauris fusce nec.