Om Helleborusskolan Täby

 

Helleborusskolan är en grundskola som läser enligt LGR 11 som vänder sig till elever med olika typer av funktionsvariationer. Helleborusskolan tillhandahåller en välfungerande och anpassad skolmiljö  för elever i årskurserna F-9 samt fritidsverksamhet för elever till och med år 6.

Personaltätheten är hög, pedagoger och övrig personal innehar specialkompetens och utbildning som matchar elevernas olika behov. Eleverna bemöts genom lågaffektivt bemötande, en flexibilitet vad gäller elevernas skolupplägg och med mycket värme och omtanke.

Välkommen!