Om Helleborus Korttidstillsyn

 

Helleborusskolan erbjuder också eftermiddagstillsyn för skolungdom över 12 år, ”korttids”. Tala med ditt barns  biståndshandläggare vad det gäller LSS i er hemkommun. Helleborus korttidstillsyn är öppet även under lov och studiedagar.

Om ni blir beviljade korttidstillsyn via er hemkommun, så går det bra att kontakta Lotta Curbo på mail: lotta.curbo@helleborusskolan.se eller My Hvittfeldt på mail: my.hvittfeldt@helleborusskolan.se