Asset 1.png

Fyll i en ansökan

Ansökan här på hemsidan fylls i av föräldrar.

Tryck här för att gå till ansökningssidan.

Asset 10.png

För mer info

Vi hinner inte kontakta alla som gör ansökan, så kontakta Ewa Jawerth, som är samordnare, via telefon eller mail, för mer information samt boka in ett studiebesök.

Asset 3.png

Dokumentation

Vi behöver få in relevant dokumentation, t ex utredning som säger diagnos samt åtgärdsprogram och pedagogisk kartläggning från nuvarande skola samt information om hur eleven ligger till kunskapsmässigt. Tag med vid besök, posta el maila.

Asset 4.png

Beslut

Vi börjar titta på klassfördelning och vilka som får plats i resp årskurs i början av februari.

Asset 5.png

Uppringning

En samordnare ringer upp er och meddelar att plats finns och vi kan då boka in en tid för eleven att komma och titta på skolan

Asset 6.png

Välkomstbrev

Under juni-augusti skickas välkomstbrev ut med information om lärare, terminsstart osv

Asset 7.png

Inför start

I början av augusti skickar klasslärare/mentor ut brev med närmare information om uppstartsdagen och kontaktar er angående ev inskolningsperiod