Historia och vision

 

"Genom att de ges chans att lyckas i grundskola och därmed gymnasium så ökar deras chanser att ta del av en, för dem, meningsfull vardag i ett föränderligt samhälle."

 

Historia
Grundare av Helleborusskolan och huvudman för Helleborusskolan AB som driver Helleborusskolan är Lotta Curbo. Lotta är grundskollärare med över tio års erfarenhet av att undervisa och handleda barn och ungdomar inom autismspektrumet.

Lotta har erfarenhet av att leda och utveckla skola. Lotta Curbo har SFI-kompetens (Svenska för invandrare).

Min idé
Helleborusskolan är en grundskola enligt LGR 11 för normalbegåvade elever inom autismspektrumet . Helleborusskolan ska tillhandahålla en välfungerande och anpassad skolmiljö  F-9 med fritidsverksamhet för elever till och med år 6. Samt korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. Pedagoger och övrig personal med specialkompetens och utbildning som matchar elevernas olika begåvningsprofiler.

Vår vision
Alla elever på Helleborusskolan ska nå grundskolans kunskapskrav och samtidigt utveckla sin självkännedom. Helleborusskolan ska tillhandahålla spetskompetens inom autismspektrumområdet samt handledning för vårdnadshavare och andra nyckelpersoner som finns inom barnets nätverk.

Helleborusskolan ska även bidra till att minska psykisk ohälsa för en ytterst missförstådd grupp i vårt samhälle.

Våra elever som alla har diagnoser inom autismspektrumet ska få vara huvudpersoner i sina egna liv, och därmed ges möjlighet att kunskapa i en miljö som är tillrättalagd för dem och som bidrar till att minska symptomen av autismen. När vi lyckas med detta vet vi att våra elever går ut i samhället som unga vuxna med stora möjligheter att få ta del av ett meningsfullt arbetsliv.

Genom att de ges chans att lyckas i grundskola och därmed gymnasium så ökar deras chanser att ta del av en, för dem, meningsfull vardag i ett föränderligt samhälle.

Det behövs ofta ett intensivt samarbete med föräldrar och kvalificerat samarbete med andra i barnets nätverk (socialtjänst, LSS, BUP, Handikapp och Habilitering).

Alla dessa delar måste på ett flexibelt sätt kunna anpassas till elevens verkliga behov. Helleborusskolan erbjuder en flexibel skolverksamhet som snabbt och på ett professionellt sätt kan ta emot elever som är i behov av detta.

Med flexibel menar vi att kunna anpassa personal och lokalmässiga förutsättningar utifrån elevtillströmning och varje elevs specifika behov.

 

”Skola den bästa medicinen”
En lyckad skolgång har en skyddande inverkan, utöver att den ger möjlighet till personligt välmående och vidare studier.