info@helleborusskolan.se| 08-122 081 60

Undervisning bedrivs enligt läroplanen för grundskolan, men i skräddarsydd form utifrån varje elevs behov, och med en pedagogik som särskilt tar hänsyn till de svårigheter som elever med en diagnos inom autismspektrumet har. Undervisningen är individualiserad och sker i mindre grupper eller enskilt. Varje grupp har ett gemensamt klassrum för undervisning, och varje elev har en egen avskärmad arbetsplats i ett rum för 1-3 elever utrustad med bord, dator, hurts och bokhylla. Vår personal utgörs av kompetenta, erfarna lärare, specialpedagoger samt resurspedagoger som arbetar i team. Personalen får kontinuerligt handledning och fortbildning.