info@helleborusskolan.se| 08-122 081 60

För att kunna få en plats på Helleborusskolan måste Din kommun bevilja detta. Ansökan består därför av två moment:

1. Fyll i aktuell ansökningsblankett nedan:

När du klickar på ”spara” i formuläret får du ett mail med inloggningsuppgifter till elevkön. Här kan man sedan gå in och ändra på egna uppgifter, t ex ändra adress osv.
När din ansökan inkommit kontaktas du av Helleborusskolan.

 

Vid frågor kontakta Ewa Jawerth, samordnare på 070-788 93 32 eller ewa.jawerth@helleborusskolan.se