info@helleborusskolan.se| 08-122 081 60

Med hjälp av din webbläsares inbyggda funktioner kan du ändra storlek på texten på webbplatsen. I många webbläsare gör man detta enklast genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet. På Mac-datorer kan man trycka cmd//kringla/äpple+ så förstoras sidan. På nyare modeller kan man använda gester som “nyp” eller “tryck med två fingrar” för att zooma.

Om det inte fungerar hittar du alternativ för att ändra textstorlek i webbläsarens menyer:

I Internet Explorer väljer du Sida/Verktyg och därefter Zooma. Du kan också använda Ctrl-tangenten tillsammans med + eller -. I Internet Explorer 6 väljer du Visa och därefter Textstorlek.

I Firefox väljer du Visa och därefter Textstorlek. Du kan också använda Ctrl-tangenten tillsammans med + eller -.

Chrome väljer du Visa och därefter Zooma in eller Zooma ut. Du kan också använda Ctrl-tangenten tillsammans med + eller -.

I Safari väljer du Innehåll och därefter Zooma bara text. Du kan också använda Ctrl-tangenten tillsammans med + eller – eller välja Innehåll och zomma in/ zomma ut.

I Opera väljer du Visa och därefter Zoomfaktor. Du kan också använda tangenterna + och -.

Om du har en Macintosh ersätts Ctrl-tangenten av Commando-tangenten (kringlan).